Upcoming events

Fieldlab Evenementen

Fieldlab Evenementen is een initiatief van de gehele evenementensector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Het programma is opgestart naar aanleiding van de gesprekken die de evenementenbranche heeft gevoerd met diverse ministeries en heeft als gezamenlijke ambitie om, binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verschillende elementen te toetsen die inzicht kunnen bieden om te komen tot versoepelingen.

WSM maakt onderdeel uit van het programmateam van het Fieldlab.

Meer informatie is te vinden op www.fieldlabevenementen.nl